VÄLKOMMEN TILL CARS CONSULTING GROUP

Cars Consulting Group erbjuder ditt företag ledningsgruppsutveckling, ledarutbildningar, individuell utveckling, organisationsutveckling och förändringsutvecklingsprogram.

Ditt företags affärsmässiga utmaningar eller dina individuella ledarutmaningar ligger alltid till grund för våra program. Vi utmanar organisationer att bryta invanda tankemodeller och beteenden som inte bidrar till att organisationen uppnår den strategi och de mål som är vägledande för verksamheten.
Vi är övertygade om att det ömsesidiga beroendeförhållandet mellan Öppenhet och Tillit utgör den fundamentala basen för att ett företag ska nå framgång. Vår förmåga att snabbt skapa tillit till vår omvärld – The Speed of Trust – är en framgångsfaktor för att lyckas i vår snabbt föränderliga värld.

I uppdrag med våra kunder är vårt första steg att synliggöra nivån av öppenhet och tillit i organisationen vilket utgör grunden till de utvecklingsprogram vi levererar till kund. Vår kombination av att arbeta med både grupperspektivet och parallellt arbeta med varje individs egen utveckling är oerhört kraftfullt och utvecklande för de organisationer vi arbetar med.

Oavsett vilken tjänst vi erbjuder dig; ledningsgruppsutveckling, ledarutbildningar, individuell utveckling är nivån av öppenhet och tillit fundamentet för oss gentemot våra kunder. Först när vi har tillit till varandra kan vi skapa värdefulla affärer.