Programmet Utforskande & Modigt Ledarskap

Fargade rep + knut 1

UTFORSKANDE & MODIGT LEDARSKAP 

Programmet för dig som vill lite mer med ditt ledarskap!

Känner du igen dig i att du efter en utbildning är full av inspiration, men att kurspärmen snart hamnar i bokhyllan? Kanske brukar väldigt lite av det du lärt dig leda till varaktig förändring i kunskap och beteenden? I så fall kan detta program vara just det du letar efter.
 
Tillit till varandra i alla relationer är en viktig framgångsfaktor för att skapa goda resultat. Du kommer få kunskaper, insikter och modeller för att kunna arbeta med dig själv, din chef, dina kollegor och dina medarbetare genom att utveckla ett tillitsbaserat ledarskap för att uppnå de mål som din verksamhet har. Du kommer att få arbeta med egna konkreta utmaningar som du möter i vardagen som ledare. 

Tillsammans med andra kommer du att arbeta utforskande, och genom detta gemensamma arbete skapas lärande. Du behöver bli berörd av dina egna upplevelser för att varaktig förändring ska kunna ske.

Områden vi kommer att beröra är:

 • Tillitsbaserat ledarskap
 • Kunskapen om dig själv och dina ledarförmågor
 • Effekten av ditt beteende i relation till andra
 • Leda grupper i utveckling och process
 • Den muntliga dialogens kraft för att leda i vår alltmer digitaliserade värld
 • Framåtriktad och tydlig kommunikation
 • Utvecklande feedback
 • Synliggöra varandras styrkor för ett bättre resultat

Du kommer även att få träna dig i att ge feedback, hantera konflikter och ett coachande förhållningssätt i ledarskapet.
 
Eftersom alla grupper ser olika ut och har unika behov bygger vi även stora delar av programmet tillsammans med deltagarna i varje programgrupp.
 
En av modellerna som vi kommer att använda oss av i detta program är KÄRNKVALITETER (D.Ofman). KÄRNKVALITETER är en tankemodell där fokus ligger på att utforska det som fungerar, de styrkor du och människor i din omgivning har. I processen får du samtidigt förståelse för styrkornas polaritet. Vad händer med mina styrkor när jag överanvänder dem och hur andra påverkas av mina beteenden? Modellen är konkret och konstruktiv att använda vid feedback till personer i din omgivning.
 
Välkommen till Utö - en av de vackra öarna i Stockholms skärgård! Platsen för programmet är extra noga utvald för att skapa bästa möjliga miljö för utveckling och lärande.
 
Vi genomför korta samtal med varje deltagare inför programmets start för att fånga upp dina individuella behov samt de frågor du eventuellt har kring programmet. 

Programmet vänder sig till dig som...

 • vill utforska ditt och andras ledarskap
 • vill få kvalitativ feedback på ditt ledarskap
 • är nyfiken på ett processinriktat ledarprogram och inte en "traditionell" utbildning
 • har en roll där ledarskap är viktigt oavsett vilken titel, funktion eller position du själv har

I programmet ingår:

 • Ledarprogram på Utö, 3+3 dagar
 • Individuell coaching, 2 ggr à 45 min
 • Återträff under en halv dag 
 • Litteratur och dokumentation
 • Logi i dubbel- eller enkelrum. (Delad toalett och dusch)

För mer information om programmet, datum, pris och anmälan - KLICKA HÄR!

Handledare för detta program är Katarina Cars & Mia Petré Lennerman.

Katarina & Mia driver sedan många år var sitt företag med fokus på utveckling av organisationer, grupper och individer.

Katarina Cars är beteendevetare/personalvetare med mångårig erfarenhet som chef från stora internationella företag.
Mia Petré Lennerman är legitimerad sjuksköterska och sälj- och marknadschef inom utbildningsbranschen.

Har du frågor kan du ringa Katarina på 0760-661100 eller Mia på 0707-784600 alternativt maila oss på katarina@carsconsulting.se eller mia@mp3consulting.se

AVBOKNINGSREGLER:
Deltagaravgiften återbetalas med 50% vid avbokning fram till 3 veckor före programstart. Vid avbokning senare än 3 veckor före programstart debiteras full deltagaravgift. Kostnaden för kost och logi vid avbokning senare än 3 veckor debiteras med 100%.
Din deltagarplats kan överlåtas till annan person.