Executive coaching och individuell utveckling

Vi erbjuder professionell coaching och handledning där ett program vanligtvis löper under en period mellan 6-12 månader.
Erfarenheten säger oss att den varaktiga förändringen hos individer behöver ges tid. Det är oftast mellan mötena som insikter om ny kunskap och nya beteenden sker.

Våra coacher har mångårig erfarenhet av att handleda människor i sin professionella utveckling och alla coacher har dokumenterad coachutbildning i enlighet med ICF-standard (International Coach Federation) eller motsvarande.

Coaching är en samtalsmetodik vars syfte är att hjälpa individer och grupper att:
- Framtidsfokusera och finna nya uppslag
- Uppnå önskade resultat och personliga mål
- Förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och öka sin livskvalitet
- Nå personlig mognad genom ökad självinsikt

Ett framgångsrikt partnerskap mellan coach och klient bygger på öppenhet, tillit och ömsesidig respekt.

Coachens roll är att hjälpa personer/grupper att optimera sina resurser. En coach lyssnar, ställer kraftfulla och framåtrikande frågor, vägleder och ger såväl stärkande som uppriktig feedback.